L-1 – GIỚI THIỆU

Visa Mỹ diện L-1 là loại visa không định cư (Non-Immigrant Visa) cho phép một nhà tuyển dụng Mỹ điều chuyển một nhà quản lý/ điều hành hoặc một nhân viên có kiến thức chuyên môn (chuyên gia) liên quan đến ngành nghề hoạt động của công ty từ công ty ở Việt Nam đến một trong các văn phòng của công ty tại Mỹ.

Visa Mỹ diện L-1 l

Hoặc, Visa L-1 cũng cho phép một công ty Việt Nam chưa có văn phòng chi nhánh tại Mỹ có thể gửi nhà quản lý/điều hành hoặc chuyên gia của công ty đến Mỹ với mục đích thiết lập/ quản lý và điều hành hoạt động chi nhánh văn phòng, công ty mới tại Mỹ.